Lappeenrannan kaupungintalo täyttyi musiikista ja ihmisistä, kun draamallinen Terve Metsä! -konsertti valloitti Lappeenranta-salin. Suomi 100 -teemaan sovitettu konsertti on eri taiteenalojen yhteistyön tulos, joka yhdistää niin eri musiikkityylejä kuin taiteilijoita.


Lappeenrannan taideyhteisö on tehnyt vahvasti yhteistyötä konsertin parissa, mikä näkyy myös monipuolisesti valmiissa kokoonpanossa. Musiikkia konsertissa kuullaan niin Lappeenrannan kaupunginorkesterilta kuin musiikkiopiston ja musiikkiluokkien opiskelijoilta. Lavasteiden teossa mukana ovat olleet Kuvataidekoulu ja Taito–yritys sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Musiikin ohella konsertissa mukana on ollut myös tanssin ja sirkuksen osaajia Lappeenrannan organisaatioista. Lisäksi vierailevana artistina konserttiin osallistui Pave Maijanen, joka esitti Pidä huolta -kappaleensa.
 

Taiteiden yhteinen projekti

Yhteistyö on mahdollistanut viihdyttävän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka juhlistaa Suomea monipuolisesti. Konsertti käy läpi Suomen historian vaiheita sukupolvien välisen vuorovaikutuksen kautta. Pojan ja isoisän telttareissu saa suurempia merkityksiä, kun keskustelun aiheeksi nousevat sotahistoria, luontosuhde ja perinteiden merkitys. Konsertin käsikirjoittaja ja ohjaaja Marika Kesseli näkee taiteiden yhteistyön tärkeänä.

– Yhteistyön tekeminen antaa aivan hurjat mahdollisuudet, koska sillä tavalla taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten eri vahvuudet pääsevät kunnolla esiin. Haasteet liittyvät yhteissuunnitteluun, ajankäyttöön, koordinointiin ja tiedonkulkuun. Siihen nähden, että tekijöitä oli noin 250, suoriuduttiin kuitenkin aika kivasti, Kessel kuvaa.

Konsertti käy läpi isoisän ja pojan henkilökohtaista suhdetta ja ongelmia, ja samalla avaa myös näkökulmia laajempiin tulkintoihin. Eri taiteiden edustajat pääsevät esille konsertin kohtauksista koostuvan rakenteen ansiosta. Musiikki sitoo yhteen kohtaukset tehden niistä lopullisen kokonaisuuden. Kesseli kuvaileekin konserttia palapeliksi, jonka jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Hän mainitsee kokonaisuuden muodostamisen olleen projektin parhaita hetkiä.

– Perinteiset teatteriharkat vaaria esittävän Petter Sairasen ja Jaakkoa esittävän Petja Pulkkisen kanssa olivat aina hauskoja, mutta tietysti kaikkein mielenkiintoisinta oli lähteä liittämään paloja kokonaisuudeksi. Viimeisen esityksen tunnelma oli niin hieno, että siinä todella tunsi yhteistyön merkityksen, Kesseli summaa.
 

Suomalaisuus esiin

Konsertin lopputulokseen yhdistyvät satavuotiaan Suomen historia, musiikilliset vaiheet ja arvot, joita suomalainen yhteiskunta edustaa. Sukupolvien kehitys ja perinteiden merkitys korostuvat Suomi 100 -teeman valossa, ja konsertti pohtii perimmiltään suomalaisuutta, sen historiaa ja siihen kuuluvia asioita. Luontosuhteen merkitys ja sota-aikojen arvostus nousevat esiin perinteisinä arvoina, mutta myös modernin maailman arvomaailma ja globaalin yhteiskunnan vaikutteet tulevat esiin.

 

Toimittaja: 
Aino Lappalainen
Kuvat: 
Aino Lappalainen

Avainsanat: