Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) vieraili maanantaina 16.10. Lyseolla kertomassa omasta työstään. Lisäksi hän vastasi opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin.


Antti Häkkänen on mäntyharjulainen kokoomuksen kansanedustaja ja oikeusministeri, joka valittiin kansanedustajaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Hänestä tuli oikeusministeri, kun työ- ja oikeusministerin salkku jaettiin kahtia.

Antti Häkkänen aloitti kertomalla taustastaan ja oikeusministerin työstä. Häkkäsen kertoi käyneensä ensin lukion ja hakeneensa sitten Helsingin yliopistoon opiskelemaan juristiksi. Hän mietti jo yläasteella, että juristin tutkinto olisi hyvä ja avaisi ovia monille aloille, kuten lakitoimistoihin ja poliittisiin virkoihin.

 

Työ ja koulutus Suomen nousun taustalla

Häkkäsen vierailu Lyseossa liittyy Suomi 100 -juhlavuoteen, jonka myötä poliitikot jalkautuvat oppilaitoksiin kertomaan työstään ja vaikuttamisesta. Suomi 100 -teeman myötä Häkkänen myös nosti esille Suomen satavuotisen demokratiakehityksen sekä taloudellisten olosuhteiden ja elinolosuhteiden parantumisen. Lisäksi Häkkänen mainitsi Suomen menestyvän vain, jos meillä on riittävästi asioista perillä olevia kansalaisia, erityisesti myös nuoria. Hänen mukaansa onkin tärkeää, että nuoret tiedostavat, kuinka tärkeää on seurata uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia Suomessa.

Häkkänen painotti Suomen historiaa ja sen vaiheita sekä sitä, miten tähän hyvään tilanteeseen on päädytty. Häkkäsen mukaan Suomi oli likimain kehitysmaa vielä 50-60 vuotta sitten, mutta ahkeran työn ja tehokkaan koulutusjärjestelmän myötä Suomi on saatu nostettua yhdeksi koulutuksen ja viennin kärkimaista. Lukiokoulutuksen eduista esille nousivat etenkin yleissivistävyys ja laaja-alaisuus. Häkkäsen mukaan suomalaisen koulutusjärjestelmän hyviä piirteitä ovat myös oppijoiden korkea motivaatio uuden oppimiseen sekä korkea osaamisen taso niin henkilökunnalla kuin valmistuvilla opiskelijoillakin.

 

Ministeri otti kantaa kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Tämän jälkeen oli aika esittää kysymyksiä ministeri Häkkäselle. Ensiksi kysyttiin, tulisiko lain vastata nykyistä enemmän kansan oikeustajua, johon hän vastasi, että olisi haastavaa muuttaa lakeja kansan oikeustajun mukaisemmiksi, koska ei ole olemassa yhtä oikeaa kansan oikeustajua. Hän täsmensi vielä, että oikeusministeriö on teettämässä tutkimusta tästä asiasta, mutta prosessi on vielä kesken.

Kysymykseen siitä, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea, oikeusministeri vastasi, että optimaalisin olisi malli, jossa rikosoikeudellinen vastuu ei olisi kytköksissä ikään vaan liittyisi siihen, tiedostaako toimija tekonsa. Tällainen malli olisi kuitenkin hyvin hankala. Siten myös alle 15-vuotiaan toimijan tekemä kunnianloukkaus tai muu rikos tulisi tutkia samalla tavalla kuin tapauksissa, joissa toimija on rikosoikeudellisesti vastuullinen.

Piraattikirjeitä koskevaan kysymykseen Häkkänen vastasi, että jokaisen kansalaisen oikeuksiin liittyvät asiat tulisi hoitaa riippumattomissa tuomioistuimissa, eikä julkisen sektorin ulkopuolisille tahoille tulisi antaa liikaa valtaa tällaisissa asioissa. Toisaalta hän mainitsi, että jokaisella on henkilökohtainen vastuu asioidensa hoitamisesta.

Lopuksi Häkkäseltä tiedusteltiin hänen suhtautumistaan yksityishenkilöiden velkaantumiseen ja velkojen erääntymiseen. Hänelle esitettiin väite, että nykyinen ulosottojärjestely on liian ankara, eikä se kannusta ottamaan riskejä esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvään mahdolliseen velkaantumiseen. Häkkänen kommentoi, että asiaa täytyy pohtia, mutta talouden ymmärtäminen on tärkeää. Esimerkiksi ei ole taloudellisen edun mukaista kiristää lainaehtoja liiaksi, sillä tällöin tavallisten kansalaisten on haasteellista saada lainaa. Lisäksi hänelle esitettiin kysymys pikavipeistä ja niihin liittyvästä velkaantumisesta. Häkkänen mainitsi, että jokaisella on vastuu omasta taloudestaan ja jokaisen tulee kantaa itse vastuu omista valinnoistaan sekä tiedostaa niiden seuraukset.  

Lopuksi Häkkänen muistutti vielä yleissivistyksen ja laaja-alaisen oppimisen merkityksestä Suomen tulevaisuudelle.

 

Toimittaja: 
Miika Jantunen
Kuvat: 
Miika Jantunen

Avainsanat: